امروز شنبه 29 تیر 1398
stair-math.cloob24.com
0

3/1 متر چند سانتی متر است؟

خوبباید این مطلب را که « 1 متر برابر با 100 سانتی متر است، حالا 3/1 متر چند سانتیمتر است؟ » را در جدول نشان دهیم و حل کنیم:

3/1

1

متر

؟

100

سانتی متر

دراین مواقع طرفین (100 و 3/1)را در همضرب کرده و بر 1 تقسیم میکنیم:

تبدیل واحد طول

پس3/1 متر برابر با 310 سانتی متر است.

مثال:423/7 سانتی متر چند متر است؟

بایداین مطلب را که « هر 100 سانتی متر برابر 1 متر، حال 423/7 سانتی متر چند متر است؟» را در جدول نشان دهیم و حل کنیم:

423/7

100

سانتی متر

؟

1

متر

1را در عدد 423/7 ضرب کرده و بر 100 تقسیم میکنیم:

پس423/7 سانتی متر برابر با 4/237 متر خواهد بود.

تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com
ارسال دیدگاه