امروز جمعه 06 خرداد 1401 stair-math.cloob24.com
1

قطر پاره خطی است که دو زاویه ی غیر مجاور را در چندضلعی هابه هم وصل می کند.

زوایای مجاور چندضلعی وقتی است که یک ضلع مشترک داشته باشندمثلا زوایای B و Cدر یک ضلع مشترک هستند مجاور هم هستند ولی زوایای B و D ضلع مشترک ندارند پس غیرمجاور و بین آنها می توان قطررسم کرد.

پیدا کردن قطر همانند پیدا کردن پاره خط است که می توان ازروش های پیدا کردن پاره خط استفاده کرد:


روش جدول نظام دار:

قطر چندضلعی

زاویه انتها

زاویه ابتدا

AC

C

A

AD

D

A

AE

E

A

BD

D

B

BE

E

B

BF

F

B

CE

E

C

CF

F

C

DF

F

D

قطرها عبارتند از:

AC, AD, AE, BD, BE, BF, CE, CF, DF

زوایای غیرمجاور A عبارتند از: C,D,E که قطرهایAC, AD, AE را تشکیل می دهند که با رنگ آبی نشان داده شده اند.

زوایای غیرمجاور Bعبارتند از: D,E,F کهقطرهای را BD, BE, BFتشکیل می دهند که با رنگ قرمز نشان داده شده اند.

زوایای غیرمجاور Cعبارتند از: E,F کهقطرهای CE,CF راتشکیل می دهند که با رنگ سبز نشان داده شدهاند.

زاویه غیر مجاور D عبارت از: F کهقطر DF را تشکیل می دهد که بارنگ نارنجینشان داده شده است.

روش فرمول برای شمارش قطر داخلی چندضلعی:

برای شش ضلعی داریم:

تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com
ارسال دیدگاه