امروز جمعه 06 خرداد 1401 stair-math.cloob24.com
1
هر عدد اعشاری متناوب را می توان به صورت یک کسر گویا

(کسر متعارفی نوشت) برای اینکار به ترتیب زیر انجام می دهیم.

1) آن عدد را مساوی x قرار می دهیم (a)

(2

طرفین رابطه‌ی a را در 10k ضرب می‌کنیم.

k تعداد ارقام غیر گردش است. (b)

3) طرفین رابطه‌ی b را در 10p ضرب می‌کنیم.

p تعداد ارقام گردش است. (c)

4) رابطه b‌ را از c کم می کنیم و سپس x را بدست می آوریم و ساده می کنیم.


تبدیل عدد اعشاری تحقیقی به کسر گویا (کسر متعارفی):


برای این کار کافی است که کسر متعارفی بنویسیم که صورت آن ارقام اعشاری بعد از ممیز

و مخرج آن 10n


باشد (تعداد ارقام بعد از ممیز است)

تبدیل کسر اعشاری متناوب ساده به کسر متعارفی:

برای این کار کسری می نویسیم که صورت آن دوره تناوب و مخرج آن تعدادی 9 به تعداد ارقام دوره تناوب باشد.


تبدیل عدد اعشاری متناوب مرکب به کسر متعارفی:

برای این کار کسری که می نویسیم که صورت آن یک دوره تناوب

و غیرتناوب منهای یک دوره غیر تناوب باشد و مخرج آن تعدادی 9

(به تعداد ارقام دوره تناوب و جلوی آن تعدادی صفر به تعداد ارقام دوره غیرتناوب باشد)
تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com
ارسال دیدگاه