امروز دوشنبه 30 فروردین 1400
stair-math.cloob24.com
0

یکی از مشکلات دانش آموزان دوره ابتدایی،خواندن و نوشتن اعداد است در این جا بر آن شدیم خواندن و نوشتن اعداد را بصورت یک پیشنهاد ارایه دهیم. باشد مورد استفاده همکاران محترم دوره ابتدایی قرار گیرد.

خواندن اعداد بزرگ: 142 568 325 125

همانطوریکه می دانیم اعداد در جدول ارزش مکانی هر سه عدد داری یک ارزشی مکانی هستند که عبارتند از یکی ها، هزار، میلیون، میلیارد و....

آماده سازی:به دانش آموزان می گوییم هر عدد مثل ما یک اسم ویک فامیل دارد که برای خواندن باید اسم وفامیل را باهم بخوانیم.

خواندن عدد:از سمت راست عدد را سه تا سه تا جدا می کنیم و مرتبه آنرا بالای عدد می نویسیم که سه تا اولی را یکی ها و سه تای دومی را هزار و سه تای سوم را میلیون و سه تای چهارم را میلیارد و همچنین تا هر چند رقم را نام گذاغری می کنیم.سپس از سمت چپ شروع می کنیم به خواندن اعداد اول سه رقم را می خوانیم و بعد مرتبه آن (فامیل) را می خوانیم تا عدد تمام شود و

مثال: یکیها / هزار / میلیون / میلیارد

142 ، 568 ، 325 ، 125

می خوانیم: یکصدو بیست و پنج میلیاردو سیصدو بیست و پنج میلیون و پانصدو شصتو هشت هزارو صدو چهل و دو

تذکر: حرف ((و)) باید بین هر مرتبه از عدد خوانده شود.

نوشتن اعداد:نوشتن عدد مثل خواندن می باشد و دانش آموز هرچه را که می خواند باید بنویسد اما اگر عددی بین آن صفر باشد نوشتن آن از حروف به عدد دانش آموزن دچار مشکل می شوند.

پیشنهاد: نوشتن یکصدو چهارده میلیون و هشتادو نه هزارو بیست وپنج به عدد

دانش آموز در مرحله اول به این صورت عدد را می نویسد:11425چرا که از صفر درگفته عدد داده شده یاد نشده است ما می توانیم به این صورت به دانش آموزان آنرا آموزش دهیم

ابتدا اولین عدد و ارزش مکانی آنرا می نویسیم: 0 0 0 0 0 0 114

در مرحله بعد اعداد بعدی را در مکان خودشان بجای صفرهای عدد نوشته شده جایگزین می کنیم در آخر می بینیم که صفرها باقیمانده صفرهای عدد می باشند

25 0 89 0 114

خواندن اعداد اعشاری:

خواندن 3569824/0

چون در کتب ابتدایی تا هزارم بیان شده خواندن اینگونه اعداد برای دانش آموزان مشکل است که ما یک پیشنهاد برای خواندن این اعداد داریم:

عدد را بصورت کسرمی نویسیم وبعد عدد صورت را می خوانیم ومخرج کسر را با پسوند ((م))به آن اضافه می کنیم.

3569824

10000000

خوانده می شود: سه میلیون و پانصدو شصت و نه هزارو هشت صدو بیست و چهار، ده میلیونم

و اگر عدد صحیح داشته باشد:

665984/8 عدد صحیح با کلمه ممیز را می خوانیم و عدد اعشاری را مثل قبل عمل می کنیم.

هشت ممیز ششصدو شصت و پنج هزارو نه صدو هشتادو چهار میلیونم

تعداد اعشار

مرتبه

یک رقم اعشار

دهم

دو رقم اعشار

صدم

سه رقم اعشار

هزارم

چهار رقم اعشار

ده هزارم

پنج رقم اعشار

صدهزارم

شش رقم اعشار

میلیونم

هفت رقم اعشار

ده میلیونم

هشت رقم اعشار

صد میلیونم

تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com
ارسال دیدگاه